Visste du...

... att en optisk fiber är en tråd av mycket rent glas, tunn som ett hårstrå. Tjockleken på glastråden varierar beroende på typ av kabel men den tunnaste är inte mer än en hundradels mm (0,01 mm) i diameter. Genom att med hjälp av en laser skicka korta ljuspulser genom glaset, ungefär som att sända morsesignaler med en ficklampa, kan stora informationsmängder överföras långa sträckor med ljusets hastighet.


... att om vi kunde förstora en vanlig musik-CD 1000 gånger skulle den skivan bli 1,3 meter tjock och 120 meter i diameter, vilket alltså räcker till att täcka en fotbollsplan. "Spåret" på skivan består av gropar som "bränts" in med en laser. På den 1000 ggr förstorade skivan är "groparna" endast 0,1 mm djupa och avståndet mellan "spåren" är bara 1,6 mm. Man kan med fog säga att det är tätare mellan "informationsgroparna" på CD-skivan än mellan grässtråna på en fotbollsplan.


... att begreppet bit - uttalas "bitt" - kommer från engelskans "binary digit" och är den enhet vi brukar använda som mått för informationsöverföring. En bit kan vara ett av två värden, antingen 1 eller 0 och värdet 1 bit/sekund betyder alltså att vi skickar en etta eller en nolla varje sekund. En vanlig DVD-skiva innehåller 37 600 000 000 bit och med överföringshastigheten 1 b/s skulle det ta nästan 1200 år att överföra den informationsmängden. Den fiber som installeras i våra hem har vanligtvis överföringshastigheten 100 Mb/s, alltså 100 000 000 b/s och med den överföringshastigheten tar det bara ca 6 minuter för motsvarande.


... att vid en försök av forskare vid Fraunhofer Heinrich Hertz-institutet och Danmarks tekniska universitet i Köpenhamn, uppnåddes i en fiber över en sträcka på 29 km överföringshastigheten 10,2 Tbit/sekund, d.v.s. 10 200 000 000 000 bit/sekund. Det motsvarar innehållet på ca 270 DVD-skivor, överförda på 1 sekund.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)